Traduccions Girona tel 972 212 354

Tot tipus de traduccions a Girona.

 

Serveis

Traducció de textos de caràcter general i divulgatiu

Traducció especialitzada

• Traducció tècnica (enginyeria industrial, energies renovables, automoció...)
• Traducció jurídica (contractes, escriptures, actes, licitacions...)

• Traducció comercial (webs, catàlegs, dossiers, presentacions...)
• Traducció econòmica (escriptures, informes, balanços, memòries...)


Traducció jurada:
 diplomes, títols i expedients acadèmics, contractes, escriptures, certificats de naixement i defunció, actes de matrimoni, sentències de divorci, documents d'adopció, testaments ...